فرم درخواست ویزا eTA نیوزیلند

  1. 1. ارسال درخواست آنلاین
  2. 2. بررسی و تأیید پرداخت
  3. 3. دریافت ویزا تأیید شده

لطفا تمام اطلاعات را به زبان انگلیسی وارد کنید

جزئیات گذرنامه

مشخصات گذرنامه ای را که برای ورود به نیوزیلند استفاده می کنید ارائه دهید. این مشخصات را دقیقاً همانطور که در گذرنامه شما آمده وارد کنید.

*
*
*
*

اگر با گذرنامه نیوزلند یا استرالیا سفر می کنید نیازی به NZeTA ندارید.