New Zealand eTA Daim Ntawv Thov Vixaj

  1. 1. Xa Daim Ntawv Thov Online
  2. 2. Tshawb xyuas thiab paub meej tias Kev Them Nyiaj
  3. 3. Tau txais Kev Pom Zoo Visa

Thov sau txhua cov ntaub ntawv nyob rau hauv lus Askiv

Cov ntsiab lus hla ciam teb

Muab cov ntsiab lus ntawm phau ntawv hla tebchaws uas koj yuav siv nkag rau hauv New Zealand. Ntaus cov ntawv no raws nraim li lawv tshwm hauv koj phau ntawv hla tebchaws.

*
*
*
*

Koj tsis tas yuav ib NZeTA yog tias koj taug kev hauv New Zealand lossis Australian phau ntawv hla tebchaws.