ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಟಿಎ ವೀಸಾ ಅರ್ಹತೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 ರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೀಸಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜನರು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯರು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಥರೈಜೇಶನ್ (ಎನ್‌ Z ೆಟಿಎ) ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಈ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಥರೈಜೇಶನ್ (ಎನ್‌ Z ೆಟಿಎ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಥರೈಜೇಶನ್ (ಎನ್‌ Z ೆಟಿಎ) ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರಿಗೆ ವೀಸಾ ಅಥವಾ ಎನ್‌ Z ಡ್ ಇಟಿಎ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ 60 ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಇಟಿಎ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯು NZeTA ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಬಂದರೆ NZeTA ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಹೇಗಾದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ವೀಸಾ ಮನ್ನಾ ಅಥವಾ ವೀಸಾ ಮುಕ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಆಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ NZeTA (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಟಿಎ) ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಲೈನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯೇ ಇರಲಿ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ರೂ ಇಟಿಎಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಾಗರಿಕರು ಇಟಿಎ ಎನ್‌ Z ಡ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇಟಿಎಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರವಾಸಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇತರ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು NZeTA ಯಿಂದ ಇವು ಸೇರಿವೆ:

  • ಕ್ರೂಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಅಲ್ಲದ ಹಡಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು
  • ಸರಕು ಸಾಗಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
  • ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅತಿಥಿಗಳು
  • ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರು
  • ಸಂದರ್ಶಕ ಪಡೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು.