ຂໍໂທດ, ບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຊອກຫາ ໜ້າ ທີ່ທ່ານ ກຳ ລັງຊອກຫາ.