بښنه غواړو ، موږ نشو کولی ستاسو وروستۍ غوښتنه بشپړه کړو

که تاسو دې پیغام ته ادامه ورکړئ نو موږ ممکن د ستونزو سره مخ شو په هغه حالت کې چې موږ به د دې مسلو ژر تر ژره حل کولو لپاره کار وکړو.

مهرباني وکړئ یو هم

  • بیا په څو دقیقو کې هڅه وکړئ
  • که ستاسو اړتیا بیړنۍ وي ، تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ info@newzealand-visas.org