Ako dlho môžem zostať na Novozélandskom elektronickom cestovnom úrade (NZeTA)?

Dátum vášho odletu musí byť do 3 mesiacov od vášho príchodu, alebo ak ste z Veľkej Británie, do 6 mesiacov. Ďalej môžete navštíviť iba 6 mesiacov v období 12 mesiacov na NZ eTA.

Vaša žiadosť nebude odoslaná na spracovanie, kým nedostanete všetky platobné informácie.

Novozélandské elektronické cestovné povolenie (NZeTA) je platné pre viac vstupov počas doby jeho platnosti.