Výmena a vrátenie tovaru

Úplná refundácia vládneho poplatku bude spracovaná všetkým používateľom iba vtedy, ak aplikácia nebola spracovaná a je neúplná. Tí, ktorí u nás podali svoju žiadosť, a v prípade, že vašu žiadosť vláda prijme/zamietne, nebudú vrátené peniaze. Čiastočné vrátenie peňazí bude vrátené iba vtedy, ak bude vaša žiadosť stále neúplná a dokumenty neboli nahrané.

Keď u nás odošlete svoju žiadosť, predpokladá sa a súhlasí s tým, že proces podania začneme v časovom rámci uvedenom počas vašej žiadosti.

Ak prajem si vyžiadať vrátenie platby, musíte odoslať svoju žiadosť prostredníctvom nášho kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na nižšie uvedenom odkaze, a ako dôvod kontaktu zvoliť „Žiadosť o vrátenie platby“:

Všetky žiadosti o vrátenie prostriedkov sa vyhodnotia do 72 hodín.

Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si naše: