Visumavstående länder

Varje nationalitet kan ansöka om NZeTA om de kommer med kryssningsfartyg

Medborgare av alla nationaliteter kan ansöka om en NZeTA om de anländer till Nya Zeeland med ett kryssningsfartyg. Om resenären anländer med flyg måste resenären emellertid vara från ett visumavstående eller ett visumfritt land, då är endast NZeTA (Nya Zeeland eTA) giltig för passageraren som anländer till landet.

Vad är den fullständiga listan över viseringsbefrielseländer för Nya Zeeland eTA (NZeTA)?

Följande länder är viseringsavstående länder:


Vad är Nya Zeeland eTA (NZeTA) Transit Visa Waiver Länder?

Ett land vars medborgare inte behöver ansöka om visum innan de reser Nya Zeeland som transitpassagerare.

Transitpassagerare måste stanna i transitområdet på Aucklands internationella flygplats. Om du vill lämna flygplatsen måste du ansöka om visum för besökare innan du reser till Nya Zeeland.

Följande länder är berättigade länder för transitvisum: