Behöver jag en NZeTA om jag anländer med ett kryssningsfartyg?

Om du tänker resa med ett kryssningsfartyg till Nya Zeeland behöver du en Nya Zeeland eTA (Nya Zeeland Electronic Travel Authority). Du kan vara med vilken nationalitet som helst om du anländer med kryssningsfartyg och ändå ansöka om en NZ eTA.
Detta inkluderar medborgare i viseringsundantagsländer, passagerare på kryssningsfartyg, besättning på kryssningsfartyg.