Mẫu đơn xin thị thực eTA New Zealand

  1. 1. Gửi đơn trực tuyến
  2. 2. Xem lại và xác nhận thanh toán
  3. 3. Nhận Visa đã được phê duyệt

Vui lòng nhập tất cả thông tin bằng tiếng Anh

Chi tiết hộ chiếu

Cung cấp thông tin chi tiết về hộ chiếu mà bạn sẽ sử dụng để nhập cảnh vào New Zealand. Nhập các chi tiết này chính xác như trong hộ chiếu của bạn.

*
*
*
*

Bạn không cần NZeTA nếu bạn đang đi du lịch bằng hộ chiếu New Zealand hoặc Úc.