אנטשולדיגט, עפּעס איז נישט גאַנץ רעכט

מיר קענען ניט געפֿינען דעם בלאַט איר זוכט פֿאַר.