Retur och återbetalningar

En fullständig återbetalning av den statliga avgiften behandlas endast till alla användare om ansökan inte har behandlats och är ofullständig. De som har lämnat in sin ansökan hos oss i och om din ansökan accepteras / nekas av regeringen kommer ingen återbetalning att göras. Delvis återbetalning kommer endast att göras om din ansökan fortfarande är ofullständig och dokument inte har laddats upp.

När du har skickat in din ansökan hos oss antas och överenskommes att vi kommer att inleda inlämningsprocessen inom den tidsram som anges under din ansökan.

Om du vill begära återbetalning måste du skicka din begäran via vårt kontaktformulär som finns tillgängligt på länken nedan och välj "Återbetalningsbegäran" som din anledning till kontakt:

Alla begäranden om återbetalning kommer att utvärderas inom 72 timmar.

Om du behöver ytterligare information, se vår: